Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.2

data publikacji: 01-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 6 sierpnia - 1 września 2009 r. w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Dofinansowanie otrzymują wszystkie projekty z listy rankingowej.

Lp.
Nr wniosku
Beneficjent
Tytuł
Siedziba
Średnia
punktów
1.       
POKL.09.02.00-30-011/09
Miasto Poznań/Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu
Jeżeli mechatronika to tylko w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu
ul. Świerkowa 8 61-472 Poznań
103,5
 
2.       
POKL.09.02.00-30-021/09
Miasto Poznań/Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu
"+ Lakiernik - profesjonalista na rynku pracy"
ul. Zamenhofa 142 61-139 Poznań
102,5
 
3.       
POKL.09.02.00-30-002/09
Leader School Monika Cylwa
Nowe horyzonty edukacyjne w szkolnictwie zawodowym
ul. Śródmiejska 24 64-920 Piła
101,5
 
4.       
POKL.09.02.00-30-012/09
Powiat Słupecki/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Strzałkowie
Technik budownictwa - zawód z przyszłością
ul. Górna 12         62-420 Strzałkowo
101,0
 
5.       
POKL.09.02.00-30-029/09
Zakład Doskonalenia Zawodowego
A jednak zdobędę zawód. Program rozwojowy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2
ul. Jeleniogórska 4/6
 60-179 Poznań
96,0
 
6.       
POKL.09.02.00-30-026/09
Miasto Poznań/Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu
Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości procesu kształcenia uczniów poznańskich szkół zawodowych
ul. Zamenhofa 142 61-139 Poznań
94,0
 
7.       
POKL.09.02.00-30-018/09
Zachodniopomorska Szkoła Businessu Instytut Kształcenia Managerów w Pile Sp. z o.o.
Absolwent technikum idealnym kandydatem do pracy
al. Niepodległości 2 64-920 Piła
89,5
 
8.       
POKL.09.02.00-30-013/09
Miasto Poznań/Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu
Szkolna platforma internetowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu
ul. Żniwna 1
61-663 Poznań
88,0
 
9.       
POKL.09.02.00-30-035/09
Fundacja „Wpieramy Wielkich Jutra”
Wielcy Jutra! - na start w przedsiębiorczość!
ul. Towarowa 35
 61-896 Poznań
87,0
 
10.  
POKL.09.02.00-30-033/09
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Moja wiedza - mój sukces. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
ul. Jeleniogórska 4/6 60-179 Poznań
86,5
 
11.  
POKL.09.02.00-30-019/09
Miasto Poznań/Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1
Edukacja w zakresie nowoczesnych technologii, zasad BHP i fachowego języka angielskiego i niemieckiego - szansą na lepszy start zawodowy młodego pokolenia
ul. Dąbrowskiego 163
 60-594 Poznań
83,0
 
12.  
POKL.09.02.00-30-023/09
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
Rzemiosło a kształcenie zawodowe w regionie
al. Niepodległości 2 61-874 Poznań
82,0
 
13.  
POKL.09.02.00-30-014/09
Miasto Poznań/Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu
"Dyplom - też dla mnie" Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu
ul. Żniwna 1
 61-663 Poznań
80,0
 
14.  
POKL.09.02.00-30-059/09
Doradztwo Gospodarczo Inwestycyjne SOL
Diagnoza dostosowania oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do rynku pracy na terenie subregionu kaliskiego
ul. Wiosny Ludów 19 63-720 Koźmin Wielkopolski
70,0