Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 6.1.2

data publikacji: 06-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektu, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 3.09.2009r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Dofinansowanie otrzymają wszystkie projekty na liście rankingowej.

M-ce
Tytuł
Beneficjent
Siedziba
Beneficjenta
Średnia
ocen
1
Profesjonalna kadra – wysoka jakość usług rynku pracy w powiecie złotowskim
Powiat Złotowski/ Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie
 
ul. Kolejowa 11,
77-400 Złotów
 
86
2
Stawiamy na jakość.
 
Powiat Czarnkowsko-trzcianecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
 
ul. Przemysłowa 2a,
60-700 Czarnków
 
85
3
Pomocna dłoń II
 
Powiat Wrzesiński/ Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
 
ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września
 
82
4
Najlepsza inwestycja - kontynuacja
 
Powiat Krotoszyński/ Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie
 
ul. Rawicka 7b,
63-700 Krotoszyn
 
73