Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Skorygowana lista rankingowa w ramach Działania 9.4

data publikacji: 12-10-2009

W związku z pomyłką zaistniałą podczas sporządzania listy rankingowej, dotyczącej konkursu numer PO KL/9.4/1/09 zamieszczonej na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dniu 24 sierpnia br. Instytucja Pośrednicząca przedstawia poprawną listę rankingową wniosków o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 30.07-07.08.2009 r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Zaistniała pomyłka dotyczy projektu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "EURONAUKA" Andrzej Czubaj pt.: „Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim”, który na liście ogłoszonej na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dniu 24 sierpnia br. zajął 8 miejsce, uzyskując 88,5 punktów.

W rzeczywistości projekt otrzymał 93,5 pkt. i znajduje się na miejscu 5. Powyższa zmiana ma wpływ na liczbę projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Siedem projektów otrzymało dofinansowanie.

SKORYGOWANA LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 9.4
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

 

Lp.
Beneficjent
Tytuł
Siedziba
Liczba
punktów
1.        
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "EURONAUKA" Andrzej Czubaj
Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej w województwie wielkopolskim
ul. Harcerska 18
63-000 Środa Wielkopolska
99,0
2.        
Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki
Trener- drugi zawód nauczyciela
ul. Michałowo 15
61-314 Poznań
95,5
3.        
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Uczymy dorosłych na odległość
ul. Jeleniogórska 4-6
60-179 Poznań
95,0
4.        
Miasto Konin/Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie
Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie
ul. Fikusowa 8
62-502 Konin
94,5
5.        
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "EURONAUKA" Andrzej Czubaj
Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim
ul. Harcerska 18
63-000 Środa Wielkopolska
93,5
6.        
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Pomagając innym pomagamy sobie
ul. Jeleniogórska 4-6
60-179 Poznań
91,0
7.        
Szkoleniowiec Sp. z o.o.
Edukacja Przyszłości. Kursy doskonalące dla nauczycieli z województwa wielkopolskiego
ul.Obornicka 229
60-650 Poznań
89,5
8.        
Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki
Dobry dyrektor - dobra placówka oświatowa
ul. Michałowo 15
61-314 Poznań
89,0
9.        
Powiat Złotowski
Kwalifikacje nauczycieli z socjoterapii szansą na lepsze jutro wychowanków MOS w Krajence
Al. Piasta 32
77-400 Złotów
86,5
10.    
Miasto Poznań/IV Liceum Ogólnokształcące
Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
ul. Swojska 6
60-592 Poznań
82,0
11.    
VULCAN sp. z o.o.
Podnoszenie kwalifikacji ICT wielkopolskich oświatowców w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi oraz wspierania procesu dydaktycznego
ul. Kazimierska 15
51-657 Wrocław
81,5
12.    
Stowarzyszenie Instytut Zachodni
Fundusze dla oświaty - to proste
ul. Mostowa 27/05
61-854 Poznań
77,5