Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.2

data publikacji: 13-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 31 sierpnia-18 września 2009 r. w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Dofinansowanie otrzymują wszystkie projekty z listy rankingowej.

Lp.
Nr wniosku
Beneficjent
Tytuł
Siedziba
Średnia
ocen
1.       
POKL.09.02.00-30-077/09
Wyższa Szkoła Logistyki
,,Wielkopolska musi wiedzieć’’ - partnerstwo szkolnictwa zawodowego i rynku pracy kluczem do podniesienia atrakcyjności zawodów technik logistyk i technik spedytor w województwie Wielkopolskim
ul. Ewarysta Estkowskiego 6
61-755 Poznań
78,5
2.       
POKL.09.02.00-30-068/09
Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" s p. z o.o.
Twoja wiedza twoim sukcesem
ul. Winna 2A
61-658 Poznań
72,0
3.       
POKL.09.02.00-30-079/09
Wielkopolska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce w kontekście zapotrzebowania regionalnego rynku pracy
ul. Wieruszowska 16 60-166 Poznań
71,5