Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs PO KL 6.1.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwającym konkursie otwartym, ogłoszonym dnia 07 grudnia 2007 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.