Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Płatności na rzecz Beneficjentów w ramach PO KL

data publikacji: 15-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2010 roku wszystkie płatności na rzecz Beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą wykonywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z zapisami ustawy, BGK przejmie dokonywanie płatności wynikających zarówno z nowych umów/decyzji o dofinansowanie, jak również tych zawartych przed 1 stycznia 2010 roku. O szczegółowym trybie dokonywania płatności Instytucja Pośrednicząca poinformuje Państwa w terminie późniejszym.