Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Odwieszenie konkursów otwartych w ramach 7.2.2 i 7.3 PO KL

data publikacji: 16-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 23 października 2009 r. odwieszone zostają następujące konkursy otwarte w dniu 17 lutego 2009 r., zawieszone z dniem 31 marca 2009r., w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, 
  • w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
     

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z dokumentacją konkursową są dostępne w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.