Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Odwieszenie konkursu otwartego w ramach 9.2 PO KL

data publikacji: 19-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 27 października 2009 r. odwieszony zostanie konkurs nr PO KL/9.2/1/09 otwarty w dniu 22 czerwca 2009 r., zawieszony z dniem 22 lipca 2009r., w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z dokumentacją konkursową są dostępne w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.