Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady dotyczące przeprowadzania postepowań

data publikacji: 21-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki opracowała Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowy dokument jest skierowany do Beneficjentów przeprowadzających postępowania w ramach PO KL oraz instytucji kontrolujących postępowania. Głównym celem ww. dokumentu jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą zminimalizować ryzyko występowania nieprawidłowości oraz odpowiednie ich wykrywanie i usuwanie w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówienia publicznego. Przedmiotowy dokument jest dostępny do pobrania na stronie internetowej WUP w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty.