Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs PO KL 8.1.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwającym konkursie otwartym, ogłoszonym dnia 04 grudnia 2007 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.