Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor wersja 4.3.4

data publikacji: 21-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor w wersji 4.3.4. Program można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane połączenie do sieci Internet. Nowa wersja GWA-E posiada następujące zmiany względem wersji 4.3.3:

  1. rozwiązano problem z wydajnością narzędzia podczas wprowadzania danych do budżetów oraz harmonogramu dla przeglądarki Internet Explorer 8.0, 
  2. zapewniono dostęp do programu na koncie zwykłego użytkownika, 
  3. wprowadzono wsparcie dla systemu MS Windows Vista (64 bit), instalacja oraz pierwsze uruchomienie generatora następuje na koncie zwykłego użytkownika, 
  4. wyeliminowano pojawiające się okna z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach systemu operacyjnego podczas pierwszego uruchomienia generatora, 
  5. wprowadzono informację podczas aktualizacji narzędzia, że jest ona dokonywana na koncie zwykłego użytkownika, tym samym nie wszystkie składniki mogą zostać poprawnie zainstalowane, 
  6. poprawiono wyświetlanie grafiki programu dla przeglądarki Internet Explorer 8.0.
     

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż przed złożeniem wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK) wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przygotowanego w GWA-E pliku z danymi wniosku GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapisania danych do pliku zip_pokl oraz wygenerowania pliku PDF w celu zrealizowania wydruku. Ponadto, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku (plik zip_pokl) z jego wersją papierową.