Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Alokacja oraz stan zakontraktowania środków - projekty w latach 2007/2008

data publikacji: 21-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia tabelę obrazującą alokację oraz stan zakontraktowania środków na dzień 30.09.2009 r. Poniższe dane dotyczą naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów konkursowych i systemowych ogłoszonych w latach 2007/2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie/Poddziałanie PO KL
Alokacja
Stan zakontraktowania środków
Poddziałanie 6.1.1
17 481 225,00 zł
16 614 423,36 zł
Poddziałanie 6.1.2
4 855 896,00 zł
4 855 896,46 zł
Poddziałanie 6.1.3
74 780 794,00 zł
74 776 967,76 zł
Działanie 6.2
14 070 254,00 zł
12 692 092,34 zł
Działanie 6.3
1 595 513,00 zł
1 369 764,79 zł
Poddziałanie 7.1.1
15 568 101,00 zł
11 602 680,69 zł
Poddziałanie 7.1.2
9 394 542,00 zł
4 622 841,30 zł
Poddziałanie 7.1.3
2 031 909,00 zł
2 031 909,00 zł
Poddziałanie 7.2.1
14 453 144,00 zł
13 693 703,97  zł
Poddziałanie 7.2.2
8 671 886,00 zł
7 895 691,08 zł
Dzałanie 7.3
5 781 257,00 zł
4 871 598,97 zł
Poddzałanie 8.1.1
47 985 394,00 zł
45 795 487,58 zł
Poddziałanie 8.1.2
16 896 266,00 zł
14 581 822,69 zł
Poddziałanie 8.1.3
1 148 946,00 zł
1 040 665,06 zł
Poddziałanie 8.1.4
777 228,00 zł
777 228,00 zł
Poddziałanie 8.2.1
6 758 506,00 zł
5 106 605,90 zł
Poddziałanie 8.2.2 (UMWW)
1 200 000,00 zł
1 200 000,00 zł
Poddziałanie 8.2.2 (UMWW)
1 535 861,00 zł
1 535 861,00 zł
Poddziałanie 8.2.2 (WUP)
1 200 000,00 zł
1 161 000,00 zł
Poddziałanie 9.1.1
12 931 366,00 zł
13 847 760,79 zł
Poddziałanie 9.1.2
25 601 370,00 zł
24 431 825,53 zł
Poddziałanie 9.1.3
1 676 493,00 zł.
1 659 000,00
Działanie 9.2
27 426 187,00 zł
25 315 983,77 zł
Działanie 9.3
9 829 038,00 zł
8 951 750,43 zł
Działanie 9.4
5 152 319,00 zł
5 269 105,42 zł
Działanie 9.5
7 577 565,00 zł
7 057 674,13 zł
9.5 pilotaż
400 000,00 zł
343 508,33 zł