Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Alokacja oraz stan zakontraktowania środków - projekty w 2009 r.

data publikacji: 21-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia tabelę obrazującą alokację oraz stan zakontraktowania środków na dzień 30.09.2009 r. Poniższe dane dotyczą naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów konkursowych i systemowych ogłoszonych w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie/Poddziałanie PO KL
Alokacja
Stan zakontraktowania środków
Poddziałanie 6.1.1
15 658 316,00 zł
3 820 957,00 zł
Poddziałanie 6.1.2
13 048 597,00 zł
0,00 zł
Poddziałanie 6.1.3
66 982 797,00 zł
66 982 795,36 zł
Działanie 6.2
19 095 507,00 zł
0,00 zł
Działanie 6.3
1 429 135,00 zł
0,00 zł
Poddziałanie 7.1.1
24 960 993,00 zł
19 832 506,02 zł
Poddziałanie 7.1.2
10 939 368,00 zł
7 655 728,41 zł
Poddziałanie 7.1.3
3 365 959,00 zł
3 365 959,00 zł
Poddziałanie 7.2.1
23 112 665,00 zł
0,00 zł
Poddziałanie 7.2.2
14 434 265,00 zł
0,00 zł
Dzałanie 7.3
7 053 400,00 zł
148 463,00 zł
Poddzałanie 8.1.1
42 981 569,00 zł
5 607 312,70 zł
Poddziałanie 8.1.2
12 134 355,00 zł
0,00 zł
Poddziałanie 8.1.3
1 029 136,00 zł
0,00 zł
Poddziałanie 8.1.4
300 000,00 zł
0,00 zł
Poddziałanie 8.2.1
6 053 742,00 zł
1 714 929,34 zł
Poddziałanie 8.2.2 (UMWW)
2 912 515,00 zł
2 912 515,00 zł
Poddziałanie 8.2.2 (UMWW)
4 168 098,00 zł
4 168 098,00 zł
Poddziałanie 8.2.2 (WUP)
3 092 361,00 zł
0,00 zł
Poddziałanie 9.1.1
11 582 907,00 zł
0,00 zł
Poddziałanie 9.1.2
22 931 708,00 zł
0,00 zł
Poddziałanie 9.1.3
1 501 888,00 zł
0,00 zł
Działanie 9.2
24 566 237,00 zł
0,00 zł
Działanie 9.3
8 804 085,00 zł
0,00 zł
Działanie 9.4
4 615 044,00 zł
0,00 zł
Działanie 9.5
7 145 679,00 zł
0,00 zł