Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowy Formularz PEFS 2007 wersja 2.0

data publikacji: 22-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca POKL udostępniła nowy Formularz PEFS 2007 wersja 2.0 wraz z załączoną instrukcją wprowadzania danych. Formularz PEFS 2007 w wersji 2.0 obowiązuje bezwzględnie wszystkich nowych Beneficjentów, którzy do dnia 30 października b.r. nie złożyli pierwszego Wniosku o płatność. W przypadku projektów już realizowanych, Beneficjent może składać Formularz w wersji 1.0 lub 2.0 do dnia 31 grudnia 2009 r. Czas ten przeznaczony jest na uzupełnianie danych dotyczących osób oraz instytucji, które rozpoczęły udział w przewidzianej formie wsparcia. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że z dniem 1 stycznia 2010 r. Formularze przygotowane wg starych zasad nie będą przyjmowane. Beneficjent, który ukończył realizację projektu do dnia 31 grudnia br. nie ma obowiązku uzupełniania danych i wypełniania Formularza PEFS wersja 2.0.

Nowa wersja Formularza PEFS 2007 została dostosowana do zakresu danych wskazanych w „Zasadach sprawozdawczości PO KL”. Nowy zakres przetwarzanych danych znajduje się w załączonej poniżej Instrukcji wypełniania PEFS 2007. Istotne różnice pomiędzy starą i nową wersją Formularza zostały przedstawione w tabeli:

Formularz PEFS 2007 wersja 1.0
Formularz PEFS 2007 wersja 2.0
W Formularzu gromadzone są jedynie dane osób wspieranych w ramach projektu.
W Formularzu zbierane są dane osób oraz instytucji wspieranych w ramach projektu.
Uczestnik projektu zostaje zarejestrowany w Formularzu z chwilą zakończenia/ przerwania uczestnictwa w projekcie.
Uczestnik projektu zostaje zarejestrowany w Formularzu z chwilą przystąpienia do projektu.
Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność składa wypełniony Formularz zawierający dane uczestników, którzy zakończyli/przerwali udział w projekcie w okresie, za który składany jest wniosek beneficjenta o płatność.
Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność składa wypełniony Formularz zawierający dane osób, bądź instytucji, które rozpoczęły, kontynuują, zakończyły, czy też przerwały udział we wsparciu od początku realizacji projektu.
Po wprowadzeniu danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych, Formularz powinien zostać zapisany i skompresowany do formatu ZIP(lub RAR, TAR, GZ), a następnie zabezpieczony hasłem składającym się z co najmniej 8 znaków zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub też znaki specjalne.
Przystępując do pracy z Formularzem należy wprowadzić identyfikator wraz z hasłem. Po wprowadzeniu danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych, Formularz powinien zostać zapisany i skompresowany do formatu ZIP (lub RAR, TAR, GZ), a następnie zabezpieczony hasłem składającym się z co najmniej 8 znaków, małych i wielkich liter oraz cyfr lub znaków specjalnych.
______
Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji u Beneficjenta (osoby odpowiedzialnej za nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych w Formularzu PEFS 2007 u Beneficjenta).
______
W Formularzu będą zbierane dane liczbowe dotyczące liczby dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), które zostały objęte wsparciem, nie będą jednak gromadzone ich dane osobowe.
______
W formularzu będzie wykazywane liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie, ale bez konkretnego przyporządkowywania tej zmiennej do poszczególnych osób otrzymujących wsparcie.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem (061) 846 38 97 lub (061) 846 38 95.

Pliki do pobrania:
1. Procedura przekazywania Formularza PEFS 2007 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. (.pdf)
2. Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL. (.pdf)
3. Formularz PEFS 2007 wersja 2.0. (.xls)