Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór wniosków w ramach Działania 9.2 PO KL

data publikacji: 27-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż odwiesza konkurs otwarty w dniu 22 czerwca 2009 r. w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawieszony z dniem 22 lipca 2009 r.:

  • w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie (pod uwagę będą brane wnioski złożone po terminie odwieszenia konkursu tj. od dnia 27 października 2009 r.).

Zgodnie z kryterium dostępu zawartym w Dokumentacji konkursowej Wnioskodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na jeden konkurs (pod uwagę będą brane również wnioski złożone przez wnioskodawcę w ramach konkursu otwartego w dniu 22 czerwca 2009 r. tj. złożone w WUP w Poznaniu w okresie od 22 czerwca 2009 r. do 22 lipca 2009 r.).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.