Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany zapisów Dokumentacji konkursowej

data publikacji: 27-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z przyjęciem w dniu 8 lipca 2009 r. nowego dokumentu regulującego zasady udzielania pomocy publicznej w projektach PO KL zmianie ulega zapis Dokumentacji konkursowej w punkcie 2.6.14. W związku z powyższym punkt 2.6.14 otrzymuje brzmienie:

2.6.14 Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 8 lipca 2009 r.”

Tym samym zapisy dokumentacji konkursowych, dla konkursów ogłoszonych 17 lutego br. w kwestiach dotyczących zasady udzielania pomocy publicznej w projektach PO KL ulegają odpowiedniej zmianie.