Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie KOP PO KL 6.1.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pragnie poinformować, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych do WUP w Poznaniu dla Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki termin Komisji Oceny Projektów zostaje przedłużony na 28 luty 2008 r. – 10 marca 2008 r.