Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Algorytm podziału środków dla gmin na rok 2010 w ramach Poddziałania 7.1.1

data publikacji: 27-10-2009

Z uwagi na zbliżający się okres składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych obejmujących rok 2010 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia w załączeniu algorytm podziału środków dla gmin. Podział środków przeznaczonych na realizację Poddziałania wynika z Planu Działania, który przyjęty zostanie przez Komitet Monitorujący.

Jednocześnie informuję, iż na pierwszą połowę miesiąca listopada br. planowane są spotkania doradcze z opiekunami Państwa projektów, które odbędą się w siedzibie WUP w Poznaniu. Celem spotkań będzie omówienie problemowych zagadnień dotyczących realizacji Poddziałania 7.1.1 oraz konsultacja projektu wniosku na rok 2010.

Ponadto przypominam o konieczności spełnienia wymogu merytorycznego tj. posiadania przez gminę od dnia 1 stycznia 2009 roku dokumentu programowego, tj. gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Do pobrania: