Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie KOP PO KL 8.1.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pragnie poinformować, iż w związku z dużą ilością wniosków aplokacyjnych złożonych do WUP w Poznaniu dla Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki termin Komisji Oceny Projektów zostaje przedłużony na 26 luty 2008 r. – 14 marca 2008 r.
Za powstałe utrudnienia wszystkich beneficjentów oczekujących na wyniki serdecznie przepraszamy.