Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany zapisów w Dokumentacji konkursowej dla konkursów odwieszonych

data publikacji: 30-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dla konkursów odwieszonych dnia 23 oraz 27 października br. w kwestiach dotyczących zasady udzielania pomocy publicznej w projektach PO KL oraz procedury odwoławczej obowiązującymi dokumentami są odpowiednio:

  1. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 8 lipca 2009 r., 
  2. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.