Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków dla Poddziałania 6.1.2

data publikacji: 04-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektu, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 8.10.2009r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Lista rankingowa wniosków dla Poddziałania 6.1.2, numer konkursu PO KL/6.1.2/1/09
Dofinansowanie otrzymają wszystkie projekty na liście rankingowej.

M-ce
Tytuł
Beneficjent
Siedziba
Beneficjenta
Średnia
ocen
1
Profesjonalny pośrednik pracy
 
Powiat Wolsztyński/Powiatowy Urząd Pracy
w Wolsztynie
 
ul. 5 Stycznia 5a,
64-200 Wolsztyn
 
82
2
PROFESJONALNI
Miasto Kalisz/Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
ul. Staszica 47a,
62-800 Kalisz
81,5
3
Urząd na plus
Powiat Jarociński/Powiatowy Urząd Pracy
w Jarocinie
ul. Gen. Hellera 8, 63-200 Jarocin
80
4
Profesjonalna kadra
Powiat Pilski/Powiatowy Urząd Pracy w Pile
Aleja Niepodległości 24, 64-920 Piła
79
5
"Profesjonalna kadra"
Powiat Grodziski/Powiatowy Urząd Pracy
w Grodzisku Wlkp.
ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.
74,5
6
"Przyjazna kadra"
Powiat Szamotulski/
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły
74