Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla Działania 6.2 (III runda)

data publikacji: 05-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 12.10.2009r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt z listy rankingowej nie otrzymuje dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji, przeznaczonej na konkurs.

M-ce
 
Tytuł
Beneficjent
Siedziba
Beneficjenta
Średnia
ocen
1
Przez szkolenia, doradztwo
i wsparcie finansowe do własnego biznesu
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1,      62-200 Gniezno
87,5