Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Działania 7.2

data publikacji: 08-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: Integracja sposobem na aktywność
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Biuro Doradztwa Inwestycyjnego „Europejczyk” Jacek Leski
Wartość projektu: 626 548,00 zł
Wartość dofinansowania: 626 548,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 95,00 pkt.
Data podpisania umowy: 10.11.2009 r. 

Tytuł projektu: Ekonomia społeczna w powiatach województwa wielkopolskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi-Kurs” Sp. z o.o.
Wartość projektu: 770 150,00 zł
Wartość dofinansowania: 770 150,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 76,00 pkt.
Data podpisania umowy: 10.11.2009 r.

Tytuł projektu: Myśl ekonomicznie – działaj społecznie!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, ul. pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno
Wartość projektu: 323 160,00 zł
Wartość dofinansowania: 323 160,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 95,00
Data podpisania umowy: 19.11.2009

Tytuł projektu: Partnerstwo publiczno-społeczne. POLECAM!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Wartość projektu: 798 228,00 zł
Wartość dofinansowania: 798 228,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,5 pkt.
Data podpisania umowy: 19.11.2009

Tytuł projektu: Ekonomia społeczna szansą dla niewidomych mieszkańców wsi województwa wielkopolskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polski Związek Niewidomych, Okręg Wielkopolski
Wartość projektu: 952 247,39 zł
Wartość dofinansowania: 952 247,39 zł
Liczba zdobytych punktów: 88,0 pkt.
Data podpisania umowy: 19.11.2009

Tytuł projektu: Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: WYG International Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa
Wartość projektu: 794 808,16 zł
Wartość dofinansowania: 794 808,16 zł
Liczba zdobytych punktów: 93,5 pkt.
Data podpisania umowy: 19.11.2009

Tytuł projektu: Powrót. Program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 616 841,00 zł
Wartość dofinansowania: 616 841,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 101,5 pkt.
Data podpisania umowy: 12.11.2009 r.

Tytuł projektu: Okno na świat
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz
Wartość projektu: 291 872,28 zł
Wartość dofinansowania: 291 872,28 zł
Liczba zdobytych punktów: 92 pkt.
Data podpisania umowy: 20.11.2009 r.

Tytuł projektu: Laboratorium integracji dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie MONAR Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT, Rożnowice 33, 64-610 Rogoźno
Wartość projektu: 747 385,00 zł
Wartość dofinansowania: 747 385,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 95,5 pkt.
Data podpisania umowy: 19.11.2009 r.

Tytuł projektu: Teraz czas na Nas
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. ks. Kard. M. Ledóchowskiego 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 386 109,60 zł
Wartość dofinansowania: 386 109,60 zł
Liczba zdobytych punktów: 94,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24.11.2009

Tytuł projektu: Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie wielkopolskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, ul. Ostrówek 15, 61-121 Poznań
Wartość projektu: 594 432,00 zł
Wartość dofinansowania: 594 432,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 93,0 pkt.
Data podpisania umowy: 20.11.2009

Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje. Nowy start
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie „Na górze”, ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 348 323,72 zł
Wartość dofinansowania: 348 323,72 zł
Liczba zdobytych punktów: 88 pkt.
Data podpisania umowy: 12.11.2009 r.

Tytuł projektu: „Usłysz moje wołanie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Akcja Humanitarna „Życie”, ul. Okrzei 4a, 64-920 Piła
Wartość projektu: 735 035,00 zł
Wartość dofinansowania: 735 035,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 86,00 pkt.
Data podpisania umowy: 30.11.2009 r.

Tytuł projektu: „Zakład Aktywności Zawodowej – Profesjonalnym Partnerem”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, ul. pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno
Wartość projektu: 858 623,00 zł
Wartość dofinansowania: 858 623,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 85,50 pkt.
Data podpisania umowy: 21.12.2009 r.

Tytuł projektu: „Od wykluczenia do zatrudnienia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa Szkolenia i Konsultingu „Profi-Kurs” Sp. z o.o., ul. Winna 2A, 61-658 Poznań
Wartość projektu: 1 192 145,83 zł
Wartość dofinansowania: 1 192 145,83 zł
Liczba zdobytych punktów: 90,00 pkt.
Data podpisania umowy: 31.12.2009 r.

Tytuł projektu: „Usłysz moje wołanie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Akcja Humanitarna „Życie”, ul. Okrzei 4a, 64-920 Piła
Wartość projektu: 735 035,00 zł
Wartość dofinansowania: 735 035,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 86,00 pkt.
Data podpisania umowy: 30.11.2009 r.

Tytuł projektu: Gnieźnieński Inkubator Ekonomii Społecznej (GIES)
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Biuro Consultingowo – Handlowe „Gwarancja”, ul. Niezłomnych 1, 61-894 Poznań
Wartość projektu: 1 047 540,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 047 540,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 86,5
Data podpisania umowy: 21.05.2010 r.

Tytuł projektu: Polityka społeczna w regionie – badania, analizy, upowszechnianie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Mełgiewska 7-9, 20-209 Lublin
Wartość projektu: 1 735 772,34 PLN
Wartość dofinansowania: 1 735 772,34 PLN
Liczba zdobytych punktów: 85
Data podpisania umowy: 21.05.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywny niepełnosprawny w powiecie konińskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, ul. Szeroka 8, 62-506 Konin,
Wartość projektu: 799 471,80 zł
Wartość dofinansowania: 799 471,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 85,5 pkt.
Data podpisania umowy: 14-05-2010 r.