Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dotyczy realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL

data publikacji: 16-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwraca się z prośbą o niedołączanie do ankiety i sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia dokumentów poświadczających wydatkowanie przyznanego w roku szkolnym 2008/2009 stypendium w ramach projektu systemowego pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Zgodnie z obowiązującym w roku szkolnym 2008/2009 regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pkt. 5.5 obowiązek przechowywania dowodów potwierdzających poniesione przez ucznia wydatki w ramach otrzymanego stypendium ciąży na uczniu.