Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL – po protestach

data publikacji: 18-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 12-16.10.2009 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.1.1/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Żaden wniosek z listy rankingowej nie otrzymał dofinansowania (wniosek z poz. 1 przekroczył 125% kwoty dostępnej w ramach puli zarezerwowanej na protesty, natomiast pozostałe nie przekroczyły wymaganego progu punktowego uprawniającego do uzyskania dofinansowania ustalonego w ramach Komisji Oceny Projektów obradującej w dniach od 08.06. – 10.07.2009 r.).

Lp.
Beneficjent
Tytuł
Siedziba
Liczba
punktów
1. 
FLOH Sp. z o.o.
Przedszkole FLOH - Świadomy Rodzic - Szczęśliwe Dziecko
Ul. Czarnieckiego 2
62-040 Puszczykowo
98,5
2. 
Gmina Godziesze Wielkie
Nasze małe przedszkola
Ul. 11 listopada 10
62-872 Godziesze Wielkie
91,5
3. 
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Edukacja przedszkolna na wysokim poziomie - szansą na lepszy start dla dzieci ze środowisk wiejskich
Ul. Skrzynka 28
62-402 Ostrowite
86,5
4. 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Wczesnej Interwencji przy Przedszkolu nr 116 "Kolorowe nutki" - II edycja
Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa
85,5
5. 
Gmina Mieścisko
Przedszkole przyjazne dzieciom w Mieścisku
Plac Powstańców Wlkp. 13
62-290 Mieścisko
84,0