Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany zapisów w Dokumentacji konkursowej dla projektów innowacyjnych

data publikacji: 18-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dla konkursów innowacyjnych testujących ogłoszonych dnia 30 października br. w kwestiach dotyczących wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, zasad systemu sprawozdawczości PO KL, zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL oraz planu komunikacji PO KL obowiązującymi dokumentami są odpowiednio:

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. 2009 nr 114, poz. 954), 
  2. Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 9 czerwca 2009 r., 
  3. Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r., 
  4. Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 5 sierpnia 2009 r.