Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwających konkursach otwartych

data publikacji: 20-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwających konkursach otwartych w ramach następujących Działań/Poddziałań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • W ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy (konkurs otwarty), 
  • W ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, 
  • W ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów,, wraz z dokumentacjami konkursowymi są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.