Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Alokacja oraz stan zakontraktowania środków – rok 2009

data publikacji: 20-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia tabelę obrazującą alokację oraz stan zakontraktowania środków na dzień 31.10.2009 r. Poniższe dane dotyczą ogłoszonych w 2009 r. naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów konkursowych i systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie/Poddziałanie PO KL
Alokacja
Stan zakontraktowania środków
Poddziałanie 6.1.1
15 658 316,00 zł
12 699 118,49 zł
Poddziałanie 6.1.2
13 048 597,00 zł
3 930 092,93 zł
Poddziałanie 6.1.3
66 982 797,00 zł
66 982 795,36 zł
Działanie 6.2
19 095 507,00 zł
0,00 zł
Działanie 6.3
1 429 135,00 zł
543 535,00 zł
Poddziałanie 7.1.1
24 960 993,00 zł
19 832 506,02 zł
Poddziałanie 7.1.2
10 939 368,00 zł
7 655 728,41 zł
Poddziałanie 7.1.3
3 365 959,00 zł
3 365 959,00 zł
Poddziałanie 7.2.1
23 112 665,00 zł
0,00 zł
Poddziałanie 7.2.2
14 434 265,00 zł
0,00 zł
Dzałanie 7.3
7 053 400,00 zł
148 463,00 zł
Poddzałanie 8.1.1
42 981 569,00 zł
30 891 473,26 zł
Poddziałanie 8.1.2
12 134 355,00 zł
1 944 784,89 zł
Poddziałanie 8.1.3
1 029 136,00 zł
0,00 zł
Poddziałanie 8.1.4
281 400,00 zł
0,00 zł
Poddziałanie 8.2.1
6 053 742,00 zł
3 906 769,83 zł
Poddziałanie 8.2.2 (UMWW)
2 912 515,00 zł
2 912 515,00 zł
Poddziałanie 8.2.2 (UMWW)
4 168 098,00 zł
4 168 098,00 zł
Poddziałanie 8.2.2 (WUP)
2 934 016,00 zł
0,00 zł
Poddziałanie 9.1.1
11 582 907,00 zł
10 222 686,97 zł
Poddziałanie 9.1.2
22 931 708,00 zł
4 386 092,85 zł
Poddziałanie 9.1.3
2008/2009
1 501 888,00 zł
0,00 zł
Działanie 9.2
24 566 237,00 zł
0,00 zł
Działanie 9.3
8 804 085,00 zł
0,00 zł
Działanie 9.4
4 615 044,00 zł
2 105 624,94 zł
Działanie 9.5
7 145 679,00 zł
193 558,09 zł