Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Termin posiedzenia KOP w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

data publikacji: 24-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr POKL/7.2.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej rozpocznie się w dniu 07.12.2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.