Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 7.3 PO KL

data publikacji: 24-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr POKL/7.3/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji rozpocznie się w dniu 07.12.2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.