Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Od pomysłu do projektu czyli poradnik dla projektodawców

data publikacji: 25-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowała publikację Od pomysłu do projektu czyli poradnik dla projektodawców projektów innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem publikacji jest przybliżenie i wskazanie potencjalnym projektodawcom projektów innowacyjnych PO KL wszystkich ważnych zagadnień związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie takiego projektu, jego złożeniem w Instytucji Organizującej Konkurs oraz oceną. Publikacja dotyczy tylko i wyłącznie projektów innowacyjnych składanych w trybie konkursowym. Przedmiotowy dokument jest dostępny do pobrania na stronie internetowej WUP w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty.