Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projekty współpracy ponadnarodowej. Podręcznik dla projektodawców

data publikacji: 25-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowała publikację Projekty współpracy ponadnarodowej. Podręcznik dla projektodawców. Przedmiotowy dokument jest skierowany do projektodawców przygotowujących wnioski o dofinansowanie projektów – składane zarówno w trybie konkursowym, jak również systemowym i ma na celu udostępnienie pełnego zakresu informacji i wskazówek dotyczących projektów współpracy ponadnarodowej, niezbędnych do ich właściwego przygotowania. Przedmiotowy dokument jest dostępny do pobrania na stronie internetowej WUP w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty.