Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasada równości szans płci - wskazówki dla Beneficjentów

data publikacji: 25-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w oparciu o najczęściej pojawiające się pytania, kierowane na adres rownoscplci@mrr.gov.pl, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokument nie stanowi wytycznych Instytucji Zarządzającej PO KL, tylko jest materiałem pomocniczym dla Beneficjentów i instytucji oceniającej wnioski. Wskazówki są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty.