Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Formularz PEFS 2007 wersja 2.0 Poddziałanie 6.1.2

data publikacji: 03-12-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej POKL, w przypadku realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 mających na celu wyłącznie dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy w powiatowych oraz wojewódzkich urzędach pracy, osoby zatrudnione na dofinansowanych stanowiskach nie są uczestnikami projektów.

W związku z tym, iż dofinansowanie zatrudnienia stanowi wsparcie na rzecz instytucji, osoby zatrudnione w ramach tego typu projektów nie są zobowiązane do wypełniania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz składania oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tym samym tych osób nie należy wykazywać w załączniku nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność oraz w Formularzu PEFS 2007.