Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sprostowanie dotyczące dokumentowania wydatków w ramach PO KL

data publikacji: 03-12-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w załączniku do informacji zamieszczonej dnia 16 lutego br. na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Aktualności – tabela KOSZTY BEZPOŚREDNIE – Pkt. 6 Koszty podróży, podróże służbowe: usunięty zostaje zapis dotyczący dokumentu potwierdzającego korzystanie przez osoby zatrudnione na umowę o pracę z samochodu prywatnego do celów służbowych tj. umowy użyczenia samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych. Poniżej zamieszczono ponownie tabele Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL – KOSZTY BEZPOŚREDNIE (po korekcie) oraz KOSZTY POŚREDNIE.

Pliki do pobrania