Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla Działania 6.3, numer konkursu PO KL/6.3/1/09 (po protestach)

data publikacji: 08-12-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 19.10.2009r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Dofinansowanie otrzyma pierwszy projekt na liście rankingowej.


Miejsce na liście rankingowej
Numer Poddziałania
 
 
Tytuł
Beneficjent
Siedziba
Beneficjenta
Średnia arytmetyczna ocen
1
6.3
Aktywizacja zawodowa na obszarach wiejskich
Nowa Edukacja
Sp. z o.o.
ul. Drobnika 35
60-693 Poznań
110
2
6.3
Aktywizacja zawodowa na obszarach wiejskich
Nowa Edukacja
Sp. z o.o.
ul. Drobnika 35
60-693 Poznań
104
3
6.3
Aktywizacja zawodowa na obszarach wiejskich
Nowa Edukacja
Sp. z o.o.
ul. Drobnika 35
60-693 Poznań
103
4
6.3
Agroturystyka jako pozarolnicze źródło dochodu na terenach wiejskich w Powiecie Kaliskim.
Stowarzyszenie RAZEM DLA POWIATU
ul. Legionów 46
62-800 Kalisz
86