Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podsumowanie drugiego roku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 10-12-2009

Logo Kapitał LudzkiLogo Unia Europejska EFS

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na konferencję

Podsumowanie drugiego roku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Konferencja odbędzie się dnia 18 grudnia 2009 roku w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, przy ul. Kutrzeby 10 w Poznaniu, sala nr 340

Program Konferencji:
10:00 – 10:15 Rejestracja
10:15 – 10:45 Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Wielkopolskim w 2009 roku
10:45 – 11:15 Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
11:15 – 11:45 Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej
11:45 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:15 Rozstrzygnięcie konkursu „Najlepsze Praktyki PO KL w Wielkopolsce” w 2009 r., wręczenie nagród laureatom oraz prezentacja dwóch projektów, które zajęły pierwsze i drugie miejsce
13:15–14:00 Plany działań na 2010 r. (kryteria strategiczne i dostępu)
14:00 – 14:20 Przerwa (lunch)
14:20 – 14:45 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu 14:45 Zakończenie

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 17 grudnia 2009 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanych spotkań udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 061 846 38 23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Prezentacje z konferencji z dnia 18 grudnia 2009 roku