Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków dla Poddziałania 6.1.2

data publikacji: 15-12-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektu, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 23.11.2009r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Dofinansowanie otrzymają wszystkie projekty na liście rankingowej.

Miejsce na liście rankingowej
Numer Poddziałania
 
 
Tytuł
Beneficjent
Siedziba
Beneficjenta
Średnia arytmetyczna ocen
1
6.1.2
Nowa szansa - kontynuacja
Powiat Poznański/Powiatowy Urząd Pracy
w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9,
61-538 Poznań
95,5
2
6.1.2
DOBRA KADRA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ
Powiat Średzki/Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
ul. Kosynierów 46,
63-000 Środa Wielkopolska
89
3
6.1.2
Profesjonalne kadry
Powiat Rawicki/Powiatowy Urząd Pracy
w Rawiczu
ul. Kamińskiego 19 A, 63-900 Rawicz
85,5
4
6.1.2
Lepsza kadra
Powiat Wągrowiecki/Powiatowy Urząd Pracy
w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22,
62-100 Wągrowiec
80
5
6.1.2
Doskonalsza Kadra - Doskonalsze Usługi
Powiat Chodzieski/Powiatowy Urząd Pracy
w Chodzieży
ul. Składowa 5,
64-800 Chodzież
79,5