Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL - po prostestach

data publikacji: 15-12-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 03-23.11.2009 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

LISTA RANKINGOWA w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
Poniższy wniosek otrzyma dofinansowanie.

Miejsce
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Adres
Średnia
ocen
1
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
ProgrES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej
ul. Strzelecka 20/8a, 61-846 Poznań
75