Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla Działania 6.2, numer konkursu PO KL/6.2/1/09 – po protestach

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 27.11.2009r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Projekt z listy rankingowej nie otrzymuje dofinansowania

Miejsce na liście rankingowej
Numer Poddziałania
 
 
Tytuł
Beneficjent
Siedziba
Beneficjenta
Średnia arytmetyczna ocen
1
6.2
Rozwiń skrzydła
w biznesie
Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
92