Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dla Beneficjentów dotycząca wydatkowania środków dotacji rozwojowej

data publikacji: 29-12-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż otrzymane w 2009 roku środki dotacji rozwojowej 2009 roku można wydatkować w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2009 roku. Niewykorzystane środki należy bezwzględnie zwrócić na rachunek bankowy WUP Poznań, z którego Beneficjent otrzymał dotację rozwojową zgodnie z terminem wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach PO KL.

Ponadto wszyscy Beneficjenci zobligowani są do przedłożenia rozliczenia wydatkowania ww. środków w formie rozliczenia kasowego dokonanych wydatków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2010 roku (przykład poprawnego rozliczenia w zał. nr 1).

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwraca uwagę na bezwzględne stosowanie następującego opisu przelewu zwrotu środków:
- nazwa Beneficjenta,
- numer projektu,
- tytuł zwrotu: „Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji rozwojowej 2009”,
- wyszczególniona kwota odsetek (gdy Beneficjent nie zwraca odsetek należy wpisać „odsetki – 0zł”),
- dodatkowo w przypadku podmiotów sektora finansów publicznych podział na paragrafy 2008, 2009, 6208, 6209.
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami WUP w Poznaniu, odpowiednio dla każdego priorytetu:
- Priorytet VI nr tel. 0-61 846-38-87
- Priorytet VII nr tel. 0-61 846-38-81
- Priorytet VIII nr tel. 0-61 846-38-91
- Priorytet IX nr tel. 0-61 846-38-82.

Do pobrania:

Załącznik (xls)