Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

data publikacji: 30-12-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 16 listopada 2009 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe.

Żaden wniosek z listy rankingowej nie otrzymał dofinansowania, ponieważ nie przekroczył wymaganego progu punktowego uprawniającego do uzyskania dofinansowania ustalonego w ramach Komisji Oceny Projektów obradującej w dniach od 15.04 – 09.07.2009 r.

M-ce
Tytuł projektu
Nazwa beneficjenta
Adres
Średnia
ocen
1.
Bądź aktywny! Podnieś kwalifikacje!
 
Obsługa Zakładów Pod Względem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Nowa 20,    
62 - 065 Grodzisk Wlkp
 
85
2.
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw powiatu tureckiego poprzez inwestycje w kapitał ludzki
Turecka Izba Gospodarcza
 
ul. Kaliska 47,    
 62 - 700 Turek
 
79