Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Działania 9.3 PO KL – po protestach

data publikacji: 06-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniu 10.12.2009 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.3/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Żaden wniosek z listy rankingowej nie otrzymał dofinansowania (wnioski przekroczyły 125% kwoty dostępnej w ramach puli zarezerwowanej na protesty).

Lp.
Beneficjent
Tytuł
 
Siedziba
Liczba uzyskanych punktów
1.
Szkoła Fryzjersko-Kosmetyczna Empire
Innowacyjne kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich i technik usług kosmetycznych kluczem do sukcesu w branży usług osobistych
ul. Grunwaldzka 104 60-307 Poznań
69,5
2.
Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.
Na naukę nigdy nie za późno - kampania informacyjna na rzecz formalnego kształcenia ustawicznego.
ul. Czeremchowa 6a/7 61-474 Poznań
68,5