Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków dla Poddziałania 6.1.2, numer konkursu PO KL/6.1.2/1/09

data publikacji: 07-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektu, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 21.12.2009r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Projekt na liście rankingowej otrzyma dofinansowanie.

Miejsce na liście rankingowej
Numer Poddziałania
 
 
Tytuł
Beneficjent
Siedziba
Beneficjenta
Średnia arytmetyczna ocen
1
6.1.2
Inwestycja w kadry
Powiat Obornicki/Powiatowy Urząd Pracy
w Obornikach
ul. Sądowa 5,
64-600 Oborniki
73,5