Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca braku możliwości realizacji wsparcia w postaci dodatku relokacyjnego oraz motywacyjnego w ramach konkursów ogłaszanych od 1 stycznia 2011 r.

data publikacji: 28-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w konkursach ogłaszanych od 1 stycznia 2011 roku nie będzie możliwości realizacji wsparcia w postaci dodatku relokacyjnego (mobilnościowego) w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 i Poddziałania 8.1.2 oraz dodatku motywacyjnego w Poddziałaniu 8.1.2. Powyższa reguła odnosi się również do projektów systemowych.

Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zapisy w Planie Działania na 2011 rok, dotyczące ww. kwestii, nie będą miały zastosowania.