Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim

data publikacji: 15-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zakończyła się realizacja projektu systemowego pt. „Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy”, Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z powyższym WUP w Poznaniu przedstawia streszczenie z badania, przeprowadzonego przez firmę DGA S.A. z Poznania (dokument do pobrania poniżej).

Publikacje/Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim... (.pdf)