Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowelizacja Zasad systemu sprawozdawczości PO KL

data publikacji: 15-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 6 stycznia 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązuje nowy, zaktualizowany dokument Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Zmienione Zasady systemu sprawozdawczości PO KL zostaną uwzględnione w przygotowywanej nowej wersji Generatora Wniosków Płatniczych, która będzie zawierała zamieszczony poniżej załącznik nr 2 do wniosku Beneficjenta o płatność w ramach PO KL: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia. Wzór nowego załącznika jest obowiązujący dla wszystkich wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów po dacie publikacji przedmiotowego dokumentu tj. po 6 stycznia 2010 r. Planowany termin udostępnienia przez IZ PO KL nowej wersji 5.3 GWP to I kwartał 2010 r. Do tego czasu załącznik nr 2 do wniosku Beneficjenta o płatność w ramach PO KL: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia należy sporządzić w oparciu o formularz zawarty w nowej wersji Zasad systemu sprawozdawczości PO KL.

Patrz: Ważne dokumenty