Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Działania 9.5 PO KL

data publikacji: 15-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniu 15.12.2009 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.5/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Dwa pierwsze projekty z listy rankingowej (po proteście dotyczącym oceny formalnej) otrzymują dofinansowanie, natomiast trzeci projekt (po proteście dotyczącym oceny merytorycznej) nie przekroczył wymaganego progu punktowego, ustalonego podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 20 kwietnia – 17 lipca 2009 r., i nie otrzymuje dofinansowania.

Lp.
Beneficjent
Tytuł
Siedziba
Liczba
punktów
1. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
Z matematyką na Ty
ul. Dudycza 4,
64-030 Nietążkowo
 
104,0
2. 
"Sieć Bezpieczeństwa" Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju Społecznego
Gminna akademia liderów bezpieczeństwa i integracji społecznej
ul. Kordeckiego 18, 62-800 Kalisz
 
94,0
3. 
Stowarzyszenie "LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI"
Możliwości pozyskania dodatkowych źródeł dochodu przez rodziny rolnicze i mieszkańców wsi
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
87,5