Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyciąg z Planu działań na rok 2010 dla Priorytetu VIII

data publikacji: 19-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 18 grudnia 2009 roku Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL zawartej w uchwale nr 48 Komitetu Monitorującego z dnia 24 listopada 2009 r., zatwierdziła Plan działania na rok 2010 opracowany przez Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu VIII w województwie wielkopolskim.

Ponadto Instytucja Pośrednicząca zawiadamia, iż informacja dotycząca Planu działania dla Priorytetu IX zostanie zamieszczona w terminie późniejszym, po jego zatwierdzeniu.

Do pobrania:

Wyciąg z Planu działań na rok 2010 dla Priorytetu VIII