Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

data publikacji: 26-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 1 stycznia 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązuje zaktualizowana wersja Instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wprowadzone zmiany związane są z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz nowelizacją dokumentów programowych, a także udostępnieniem nowej wersji 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Ważne dokumenty